SPEDYCJA CAŁOPOJAZDOWA KRAJOWA

Nasz zespół wysokokwalifikowanych spedytorów świadczy usługi w oparciu o obejmujący blisko 440 pojazdów tabor, współpracujących z nami w oparciu o stałe umowy, przewoźników. Obsługa zleceń spedycyjnych i koordynacja taboru odbywa się poprzez innowacyjny i unikalny w skali kraju system informatyczny klasy ERP (kompatybilny z SAP), umożliwiający koordynację pojazdów. Klienci współpracujący z nami na stałe mają bezpośredni dostęp do systemu za pośrednictwem strony www, co umożliwia bieżące śledzenie realizacji zleceń oraz prognozę dostępności taboru. Stała współpraca ze sprawdzonymi przewoźnikami, połączona z monitorowaniem stanu taboru, jakości przewozów, zakresu i ważności posiadanego ubezpieczenia pozwala na zapewnienie klientowi pełnego bezpieczeństwa transakcji, w których realizacji uczestniczymy.