Contact form

Contact

Fields marked with asterisks (*) are required.

Board Office

JURA Polska Sp. z o.o.
Wiórowa 1
19-203 Grajewo
NIP 629-21-58 514
REGON 276746151
Sąd Rejonowy w Białymstoku KRS0000149282
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN


Grajewo Board Office
Contact:
T: +48 86 2729 437
E: jurapolska@pfleiderer.pl


Head of the Forwarding Department
Jacek Ajtner
T:+48 62 7833 305
M: +48 519 508 846
E: jacek.ajtner@pfleiderer.pl

Head of Rail Transport
Krzysztof Górny
M: +48 600 221 916
E: krzysztof.gorny@pfleiderer.pl

Head of the Transport Settlement Department
Ewelina Górowska
T: +48 86 2729 322
M: +48 600 221 915
E: ewelina.gorowska@pfleiderer.pl