JURA Polska Sp. z o.o.
Wiórowa 1
19-203 Grajewo
NIP 629-21-58 514
REGON 276746151
Sąd Rejonowy w Białymstoku KRS0000149282
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN

Biuro Zarządu Grajewo

Tel. 086 27 29 437
E-mail jura@pfleiderer.com

Kierownik ds. spedycji kolejowej
Krzysztof Górny
Tel. kom. +48 600 221 916
E-mail krzysztof.gorny@pfleiderer.com