PFLEIDERER: Nabycie udziałów w spółce Jura Polska Sp. z o.o.
(Emitent – PAP – piątek, 7 stycznia 17:04)

Raport bieżący 1 / 2005 Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 07.01.2005 r., Spółka nabyła od Jura Spedition GmbH z siedzibą w Neumarkt, Niemcy, 100 udziałów w spółce Jura Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział.

Powyższe udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Jura Polska Sp. z o.o. oraz dają prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników powyższej spółki.

Spółka nabyła wyżej opisane udziały za łączną cenę 250.000 EUR.

Powyższe udziały zostały nabyte przez Spółkę w celu optymalizacji kosztów usług logistycznych.

Kryterium uznania za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie przez nabywane udziały 20% kapitału zakładowego Jura Polska Sp. z o.o.

Nabycie udziałów finansowane jest ze środków własnych Spółki.
Pfleiderer Polska: www.pfleiderer.pl